ผ้าม่านสกายไลท์

รายละเอียดงาน

ผ้าม่านสกายไลท์ (Sky Light) คือผ้าม่านเพดาน ตรง หรือลาดชัน สำหรับบ้านที่มีเพดานห้อง
เป็นกระจก สามารถช่วยเพิ่มความปลอดโปร่ง สบาย ชมท้องฟ้ายามเช้าหรือยามค่ำคืน เพิ่มสุนทรียภาพแห่งการอยู่อาศัย

สถานที่ติดตั้ง :

ลูกค้า :